Kajsa Ljusegren
Annelie Möller
Ulrika Melander
Claes Borgström
vakant
Sofia Mattsson
Sven Johansson
Bengt Mattsson
Conny Eriksson
Per-Anders Liljedahl
Torbjörn Fröberg
Emma Rudäng
Stein Ove Paulsen
Olof Utbult
Maria Zackrisson
Lars Walker
Helen Davegård
Britta Edefors
Malin Gillholm
Jörgen Warberg
Katarina Olsson
Britta Edefors
Glenn Arnevind
Kristina Jonasson
Johanna Johansson
Marcus Årman
Stein Ove
Malin Ersman
Jonas Rosengren
Sammi Kaidi
Marianne Henriksson- Holmström
Björn Uddenberg
Thord Källefors
Ulf Widell
Kommunservice
Magnus Olindersson
Gabriella Klingstahl
Margithe Helgesdotter
Lars Göran Johansson
Jörgen Struve
Barbro Ryberg
Hans Wickstrand
Lennart Börjesson
Elsbeth Johansson
Hans Wickstrand
Tommy Wallhult
Susanne Johansson
Marianne Lindh
Anna Falk
Ulf Brocher
Christer Lindstrand
Christer Eliasson
Sture Olofsson
Myrna Jacobsson
Malin Andersson
Matias Ingmyr
Frida Edman
Anna Johansson
Lars-Erik Bjuhr
Lars-Erik Andreasson
Barbro Parment
Antal föreningar:61.