Senast uppdaterad
2019-01-07
Allmänt
Öagillet Skapa kontaktkort (vcf-fil) för Öagillet
Margareta Berntsson 
Saltasviksvägen 9
475 32 Öckerö
E-postadress: eta031966982@hotmail.com
Kontaktperson
Ulf Brocher Skapa kontaktkort (vcf-fil) för Ulf Brocher
Skärhamnsås 10
475 32 Öckerö
Telefon hem: 031-96 66 40
Telefon arbete:
Mobil: 0763-478 028
E-postadress: ulf.brocker@bredband.net
Övrig information
Bildad år
 
Verksamhetsår börjar (MMDD)
0101
Riksorganisation
 
Verksamhet
Kultur, Dans,
Kort beskrivning
 
Logga in
Ange namn och lösen om du vill se alla uppgifter om din förening
 

FRI Webb-Förening
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.